Onada

Een 15-jarig meisje met autisme verandert op aanraden van de school van studierichting. Bij de start op de nieuwe school blokkeert het meisje bij de gedachte dat ze iedereen moet leren kennen. Enkele weken later durft zij niet meer naar school. Samen met haar ouders en de GON-begeleidster wordt een aangepast traject uitgewerkt. De spanning blijft echter te groot. Het meisje trekt zich meer en meer terug in huis en is steeds minder actief. In overleg met de ouders wordt beslist de school tijdelijk stop te zetten.

Onada

Mensen met een beperking hebben meer kans om een psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen te ontwikkelen. De combinatie van meerdere problematieken kan soms leiden tot complexe hulpvragen, die invloed hebben op meerdere levensdomeinen: zelfredzaamheid, (het aangaan van) relaties, vrije tijd, werken...

Onada biedt ondersteuning aan personen met gedrags- en/of psychiatrische problemen en

  • een verstandelijke beperking
  • en/of een autismespectrumstoornis (ASS)
  • of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

die zich in een vastgelopen situatie bevinden.

Onada gaat samen met enkele consulenten op zoek naar een manier om de vastgelopen situatie te doorbreken. Consulenten zijn professionele hulverleners, werkzaam binnen verschillende sectoren zoals de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg of het onderwijs. Zij denken mee na vanuit hun expertise en geven adviezen.

Wanneer we je vraag niet kunnen oplossen, zoeken we voor jou naar een dienst of organisatie die je kan verder helpen.

vzw Gouverneur Kinsbergen Copyright © 2011 - 2017, alle rechten voorbehouden - Creatie: Footprint Communication